header img

 

Rozvoj LDS

Rozvoj Lokální distribuční soustavy ENER-TRANS s.r.o.

Informace o plánovaném rozvoji distribuční soustavy pro období 2020 - 2025.

Provozovatel Lokální distribuční soustavy společnost ENER-TRANS s.r.o., v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje informace o plánovaném rozvoji distribuční soustavy.

Technologické rozvojové záměry:

1/ V tomto období bude docházet k postupné obměně stávajících elektroměrů za nové, průběhové s vyšší přesností měření a možností dálkového odečtu.
2/ Dále budeme instalovat nabíjecí stanice s dvěma vývody pro elektromobily.
3/ Postupným rozvojem tohoto území se budou elektrifikovat i části pozemků, které dosud byly bez elektřiny.