header img

 

Technická data LDS

Přehled základních technických informací LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENER-TRANS s.r.o.
Základní technické informace k 1. 1. 2020

Zásobovaná oblast: 5 km2
Počet odběrných míst maloodběr podnikatelé – nn: 27 ks
Maximální zatížení sítě: 100 MWh
Rozvinutá délka vedení NN: 10 km
Počet vlastních transformačních stanic: 1 ks