header img

 

Dodavatel elektřiny - ENER-TRANS s.r.o.

Společnost ENER-TRANS s.r.o. je od 2.1.2020 na základě licence na obchod s elektřinou č.141935861 platným dodavatelem elektrické energie pro své klienty v Lokální distribuční soustavě. V současné době je elektřina nakupována prostřednictvím Smlouvy o sdružených službách dodávky z VN od společnosti ČEZ ESCO a.s. Vždy se pro vás snažíme najít to nejlevnější řešení a objednávat elektřinu při poklesech cen na burze PXE a fixovat tak mnohdy kolísavý vývoj ceny. Dodáváme elektřinu do zhruba třicítky odběrných míst na hladině nízkého napětí a s rozvojem celého areálu předpokládáme zvyšování tohoto počtu spokojených odběratelů. Elektřina v tomto lokálním distribučním území slouží odběratelům většinou pro zajištění chodu kancelářských prostor a v malé míře i k technologické výrobě na strojích.